Mesačné pobyty

Celodenný pobyt

240 € / mesiac

Poldenný pobyt

160 € / mesiac

Adaptačný pobyt

zdarma/ týždeň

null
Cena celodennej stravy je 2,60€ na deň a nie je zahrnutá v cene pobytu. V cene celodennej stravy sú zahrnuté raňajky, desiata, obed, olovrant, pitný režim + denné ovocie a zelenina. Cena stravy je flexibilná, v závislosti od počtu dní dieťaťa v detskom centre Zvonček.

Krátkodobé pobyty a strava

Týždeň

55 € / mesiac

Deň

14 € / mesiac

Hodina

3 € / mesiac

Celodenná strava

2,60 €/ mesiac

Cena sa skladá z poplatku za školné a stravné. Všetky aktivity realizované v našom centre sú súčasťou denného programu a nie sú spoplatňované osobitne. Fungujeme od 6:30 do 17:00, samozrejme individuálny čas príchodu a odchodu je možný.

Pre zárobkovo činných rodičov dieťaťa do 3 rokov možnosť čerpania príspevku na starostlivosť o dieťa do výšky 280 € mesačne (novela zákona č. 561/2008 Z. z.)