Chcete sa nás niečo spýtať?

Kontaktné údaje

ADRESA

Detské centrum Zvonček
Záhumenská 686/31
019 01 Ilava
6:30 – 17:00

FAKTURAČNÉ ÚDAJE
IČO: 50031465
DIČ: 104 718 6415

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Trenčín, č. živ. reg. 350-37783