Naša filozofia

Cieľom nášho detského centra Zvonček je vytvoriť pre deti najlepšie podmienky pre zdravý duševný a telesný rozvoj detskej osobnosti. Akceptujeme osobnosť každého dieťaťa, podporujeme u detí ich samostatnosť, tvorivosť, prirodzené nadväzovanie ľudských kontaktov i sociálne správanie. Snažíme sa vytvoriť prostredie s priateľskou atmosférou, aby sa u nás deti cítili bezpečne.

Naše pani učiteľky

Starostlivosť o dieťatko je zabezpečovaná pedagogickým personálom, ktorý pristupuje ku každému dieťaťu individuálne a citlivo. V rámci adaptačného procesu dieťaťa v centre je možné, aby prvé dni, prípadne iba hodiny, bola mamička v škôlke tiež. Keďže pre niekoho je vhodné aby odlúčenie nebolo nárazové.

Ivana Satková

Ivana Satková

učiteľka

Veronika Kohútová

Veronika Kohútová

učiteľka

V škôlke je vybavená kuchyňa, jedáleň, dve herne, dve spálne a relaxačná miestnosť.
Jedáleň a kuchyňa sú pripravené i pre poriadanie detských osláv a detských spoločenských akcií.
Deti majú stravu 3x za deň. Raňajky, desiata obed . Pre deti je pripravený celodenný pitný režim.