Denný program

Na každý deň pripravujeme program podľa vopred určených denných témat (aktivít), a to či už výtvarno-pracovné, hudobné, pohybové, literárno-dramatické, alebo poznávacie aktivity. Pri aktivitách využívame detský časopis ZVONČEK, ktorý dostáva každé dieťa mesačne v rámci pobytu v detskom centre.

Príchod a odchod detí prispôsobíme potrebám rodičov.

ČasAktivita
6:30 – 7:45Príchod detí, voľné aktivity
7:45 – 8:00Ranné cvičenie
8:00 – 8:30Hygiena, raňajky
8:30 – 9:30Vzdelávacie aktivity
9:30 – 10:00Hygiena, desiata
10:00 – 11:30Pobyt vonku
11:30 – 12:15Hygiena, obed
12:15 – 14:00Počúvanie rozprávok, relax, spánok
14:00 – 14:30Hygiena, olovrant
14:30 – 17:00Krúžky, pobyt vonku

Výučba anglického jazyka

Deti sa u nás učia anglický jazyk prostredníctvom pohybov, piesní, zážitkov, hier a riekaniek. Cieľom našej výučby je spojiť zábavu a vzdelávanie, aby bol u detí vzbudený záujem o aktivity. Využívame fantáziu a zaujímavé aktivity,ktoré pomáhajú udržať pozornosť našich malých študentov počas výučby. Anglický jazyk sa učíme v skupinkách, pretože dynamika skupiny je veľmi dôležitým motivačným faktorom pre všetky deti.

Hudobné aktivity

Hravou formou sa učíme základy hudobnej teórie, vnímanie rytmu a melódie. Spievame si rôzne pesničky, vytvárame teda vzťah detí k hudbe, spievame si anglické pesničky a tak rozvíjame i jazykové schopnosti. 

Dramaticko-literárne aktivity

Vstupujeme do ríše fantázie a obrazotvornosti, čítame rozprávky a básničky, nacvičujeme jednoduché hudobno–dramatické scénky a divadielka.

Pohybové aktivity

Cvičíme pre zdravie. Usilujeme sa predovšetkým o také druhy športovo-pohybových aktivít, ktoré umožňujú rozvoj hrubej motoriky, koordinácie pohybov a kolektívne uvedomenie, cvičenie s fit-loptami, detský aerobic. Za priaznivého počasia využívame náš vonkajší priestor i neďaleké detské ihrisko s preliezkami. Organizujeme i sezónne činnosti, plávanie, lyžovanie

Poznávacie aktivity

Učíme sa o zvieratkách, rastlinkách, pestujeme kvetinky, spoločne si vonku na záhrade robíme zeleninovú záhradku a sledujeme ako nám všetko pekne rastie, staráme sa o ňu – sadíme, polievame atď… Učíme deti láske k prírode a k zvieratkám, poznávame okolie – chodíme na prechádzky a na výlety.

Výtvarno-pracovné aktivity

Maľujeme, kreslíme, tvoríme pre radosť. Zoznamujeme deti s rôznymi materiálmi, technikami, rozvíjame ich kreativitu a fantáziu. Učíme deti vnímať farby, tvary, rozmery a svet okolo nás. Rozvíjame jemnú motoriku a grafo-motorické zručnosti.